Aktualności

Termin MPMK w rajdach 2014

3 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Polski Związek Hodowców Koni oraz Polski Związek Jeździecki infor­mu­ją, że zna­ny jest już osta­tecz­ny ter­min oraz miej­sce roz­gry­wa­nia tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych. MPMK‐F odbę­dą się w Koczku w dniach 5 – 7 wrze­śnia.

Hodowca i Jeździec