Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku

Siedleckie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ma zaszczyt zaprosić do udziału w LXXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który odbędzie się w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w dniach 15-17 września 2014 roku.

Temat przewodni Zjazdu:
„Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”

Ramowy program Zjazdu:

14.09.2014 r.

 • 17:00 – 18:00 – rejestracja uczestników (Hall w Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • 18:00 – zebranie Zarządu Głównego PTZ (Panderosa, ul Garwolińska 53, Siedlce, wyjazd busem o godz. 17:45 sprzed Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)

15.09.2014 r.

Obrady przez cały dzień odbywają się w Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39

 • godz. 8:00 – 9:00 – rejestracja uczestników (Hall w Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • godz. 9:00 – 10:30 – otwarcie Zjazdu, przemówienia okolicznościowe, wręczenie nagród i wyróżnień
 • godz. 10:30 – 11:00 – przerwa kawowa
 • referaty plenarne:
  • 11:00 – 11:30 – Prof. dr hab. Martino Cassandro – Uniwersytet w Padwie
   „Extensive aspects of animal production and their added values on production and environmental chains”
  • 11:30 – 12:00 – Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   „Aktualne problemy żywienia zwierząt monogastrycznych – podaż pasz wysokobiałkowych i białkowe bezpieczeństwo kraju”
  • 12:00 – 12:30 – Łukasz Majkowski – hodowca
   „Stado bydła mlecznego – nauka i technika w moim gospodarstwie”
  • 12:30 – 13:00 – dyskusja
 • godz. 13:00 – 15:00 – obiad
 • godz. 15:00 – 17:00 – Sesja Młodych Naukowców
 • godz. 17:00 – 17:15 – przerwa kawowa
 • godz. 17:15 – 18:45 – obrady Okrągłego Stołu
 • godz. 20:00 – uroczysta kolacja

16.09.2014 r.

 • godz. 9:00 – 10:30 – obrady w Sekcjach (Gmach Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • godz. 10:30 – 11:00 – przerwa kawowa
 • godz. 11:00 – 12:30 – c.d. obrad w Sekcjach (Gmach Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • godz. 13:00 – 15:00 – obiad
 • godz. 15:00 – 16:00 – podsumowanie obrad i oficjalne zakończenie Zjazdu (Gmach Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • godz. 16:00 – 17:30 – zwiedzanie Siedlec z przewodnikiem (bezpłatne)
 • godz. 18:00 – kolacja grillowa (Panderosa, ul Garwolińska 53, Siedlce – dowóz autokarem)

17.09.2014 r.

Wyjazdy specjalistyczne :

 • Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, Uroczysko Zaborek, Kostomłoty (wyjazd godz. 9:00, przewidywany powrót godz. 17:00)
 • Białowieża: Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Żubrów, Rezerwat Ścisły (wyjazd godz. 9:00, przewidywany powrót godz. 18:00)

Koszty:

Koszty uczestnictwa w Zjeździe wynoszą:

 • dla członków PTZ – 500 zł
 • dla emerytów i rencistów oraz doktorantów – członków PTZ oraz dla absolwentów odbierających nagrody i uczestniczących w Zjeździe – 350 zł
 • dla osób nie będących członkami PTZ – 600 zł
 • dla studentów – 200 zł

Koszty obejmują: materiały zjazdowe, wynajęcie sal, obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację i kolację grillową.

Koszty wyjazdów specjalistycznych

17.09.2014r.

Wyjazdy specjalistyczne :

 • Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, Uroczysko Zaborek, Kostomłoty – 90 zł (w tym obiad)
 • Białowieża (Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Żubrów, Rezerwat Ścisły) – 130 zł (w tym obiad)

Wpłaty za udział w Zjeździe, wyjazdach specjalistycznych można dokonywać na konto:

Bank Pekao S.A. I O w Siedlcach
Nr konta: 68 1240 2685 1111 0000 3656 0761
z dopiskiem „Zjazd PTZ” oraz podaniem imienia i nazwiska osoby wpłacającej.

W załączeniu (dostępne na stronie www.ptz2014.uph.edu.pl):

 1. Karta zgłoszenia
 2. Szczegółowe informacje dotyczące nadsyłania referatów i doniesień naukowych
 3. Formatka
 4. Regulamin Sesji Konkursowej Młodych Naukowców

KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w Zjeździe można przesyłać  drogą pocztową na adres Sekretarza Zjazdu:
Dr inż. Dorota Banaszewska, Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, Wydział Przyrodniczy UPH w Siedlcach, ul. Prusa 14 08-110 Siedlce, tel. 25 643-12-69 lub elektronicznie, e-mail: ptzsiedlce@op.pl ; (zaznaczając jako temat: Zjazd PTZ)

Streszczenia prac zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych. Istnieje możliwość opublikowania pełnych tekstów prac w Rocznikach Naukowych PTZ (prace przygotowane wg wymogów Redakcji należy przesłać do Przewodniczących poszczególnych Sekcji).

Informacje na temat Zjazdu dostępne są na stronie internetowej UPH w Siedlcach www.ptz2014.uph.edu.pl

Przewiń do góry