Aktualności

VI Bazyliada

21 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem tego­rocz­nej Bazyliady, czy­li już VI Specjalistycznej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – koni rasy Konik Polski, któ­ra odbę­dzie się 3 sierp­nia 2014 r. w HZKP Bazylia w Pilchowicach.

Szczegółowe infor­ma­cje, a tak­że for­mu­larz zgło­sze­nio­wy moż­na pobrać ze stro­ny Organizatora.

bazyliada_2014

Hodowca i Jeździec