Aktualności

Kursy IPP i RR w Toporzysku

19 sierpnia 2014 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W imie­niu Klubu Sportowego „Bór” w Toporzysku zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi zbli­ża­ją­ce­go się kur­su Instruktorów Szkolenia Podstawowego PZJRekreacji Ruchowej ze spe­cjal­no­ścią jaz­da kon­na.

Hodowca i Jeździec