Aktualności

Polski akcent na Mistrzostwach Europy Juniorów w WKKW

19 sierpnia 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

W minio­ny week­end w Wielkiej Brytanii roze­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Europy Juniorów w WKKW. Mimo, że nie mie­li­śmy tam swo­jej repre­zen­ta­cji, nie zabra­kło pol­skie­go akcen­tu. W zawo­dach wystar­to­wał Portugalczyk Bernardo Seabra, któ­ry dosia­dał 8‑letniego kasz­ta­no­wa­te­go wała­cha rasy mało­pol­skiej o imie­niu Aferzysta m (First des Termes xo – Arborea m / Bonaparte m). Koń został wyho­do­wa­ny w SK Ochaby i w 2009 odbył tre­ning wyści­go­wy na WTWK Partynice.

Żródło: www.equitacao.com

Żródło: www.equitacao.com

Hodowca i Jeździec