Aktualności

Dofinansowanie startów koni polskiej hodowli w WEG we Francji

8 sierpnia 2014 · Kategoria: Finansowanie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW, · Rasa: ,

Z satys­fak­cją infor­mu­je­my, że Polski Związek Hodowców Koni i Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni dofi­nan­su­ją kosz­ty zwią­za­ne ze star­ta­mi nastę­pu­ją­cych koni pol­skiej hodow­li w cza­sie Światowych Igrzysk Jeździeckich (WEG) w Normandii:

  1.  APOKALIPSA „M” rasy sp (Paradys KWPN – Amhara sp / Le Voltaire KWPN), hod. i wł. SK Moszna, zawod­nik Jerzy Krukowski (WKKW)
  2. „STELLA PACK” GANDA rasy sp (Celtik sp – Grammy han. / Gluckspilz han.), hod. Katarzyny Milczarek, wł. zawod­nicz­ki Anny Łukasik (Ujeżdzenie)
  3. VACAT  „JP” rasy m (Veritas 6 AA – Valagia xx / Chiavari xx), hod. SK Janów Podlaski, wł. zawod­nicz­ki Marty Dziak-Gierlicz (WKKW)

Trzymamy kciu­ki za wszyst­kich pol­skich zawod­ni­ków, nie tyl­ko na pol­skich koniach, któ­rzy wystar­tu­ją w Normandii.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec