Aktualności

Filmy z przejazdami z MPMK

3 września 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Udostępniamy filmy pre­zen­tu­jące wszyst­kie prze­jazdy w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej dla koni hodowli pol­skiej i zagranicznej.

Hodowca i Jeździec