Aktualności

Filmy z przejazdami z MPMK

3 września 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szkody. Udostępniamy fil­my pre­zen­tu­jące wszyst­kie prze­jazdy w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej dla koni hodow­li pol­skiej i zagra­nicz­nej.

Hodowca i Jeździec