Aktualności

Lista ogierów w typie sztumskim i sokólskim

23 września 2014 · Kategoria: Programy ochrony, · Rasa:

Informujemy, że zgod­nie z usta­le­niem PZHK i IZ Balice na listę ogie­rów w typie sztum­skim i sokól­skim mogą być wpro­wa­dza­ne jedy­nie ogie­ry zakwa­li­fi­ko­wa­ne do pro­gra­mów przez Komisję na aukcjach.

Hodowca i Jeździec