Nagrody finansowe za MPMK w skokach oraz GP Ogierów

Wymienieni poniżej hodowcy i właściciele najlepszych koni w skokowych MPMK 2014 proszeni są o jak najszybsze przesyłanie numerów swoich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu przekazania nagród pieniężnych za zajęcie miejsc 1-3:

 1. Jarosław Skrzyczyński (Lord Ludger)
 2. Eco Abi / SK Nad Wigrami (Luna, Ballada)
 3. Romuald Surmacz (Alczento)
 4. Jan Szpak oraz Roman Siwek (Presige)
 5. Paweł Guzy (Erato)
 6. Zbigniew Kowalewski (Vigor)

Następujący właściciele najlepszych ogierów konkursu „Grand Prix Ogierów pod patronatem PZHK” także proszeni są o jak najszybsze wysyłanie swoich numerów kont na adres: cuber@pzhk.pl

 1. Andrzej Lemański (Bischof L)
 2. Henryk Eron (Ares)
 3. Andrzej Gołaś (Canoso)
 4. Anna Jones (Elear)
 5. Firma „Agrofood” S.A. w Grabowcu (Denetor)

Hodowcom i właścicielom najlepszych młodych koni z MPMK oraz ogierów startujących w GP pod patronatem PZHK jeszcze raz gratulujemy!

Scroll to Top