Aktualności

Filmy z próby dzielności w ZT Bielice

8 października 2014 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów z pró­by dziel­no­ści ogie­rów po 100-dniowym wierz­cho­wym Zakładzie Treningowym w Bielicach, któ­ra odby­ła się w dniach 1 – 2 paź­dzier­ni­ka. Prezentowane ogie­ry uzy­ska­ły kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi.

Hodowca i Jeździec