Test połówkowy dla klaczy

Informujemy, że test połów­kowy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­ningu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się dnia 13 listopada (czwar­tek), o godz. 11:00.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Przewiń do góry