Uwaga! Zmiana terminu próby dzielności klaczy w ZT Doruchów

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, że prze­su­nięty zostaje o jeden dzień ter­min sta­cjo­nar­nej wierz­cho­wej próby dziel­no­ści klaczy ras szla­chet­nych w Zakładzie Treningowym w Doruchowie. Nowy ter­min próby dziel­no­ści klaczy zapla­no­wany jest na 19 listopada 2014 r. (środa) na godzinę 11:00.
Za ewen­tu­alne utrud­nie­nia prze­pra­szamy oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­szamy na próbę dziel­no­ści klaczy do Doruchowa.

Scroll to Top