Uwaga! Zmiany w organizacji kursu inseminacji klaczy

Podobnie jak w przypadku szkolenia w Sierakowie, podjęliśmy decyzję o połączeniu obu grup szkolenia 2-dniowego w Nowych Jankowicach. Osoby z terminu 15-16 listopada zostają przepisane do grupy 29-30 listopada. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.
Zaktualizowane listy uczestników.

Jednocześnie informujemy, że wciąż istnieje możliwość zapisania się na kurs inseminacji klaczy. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres kusmierczak@pzhk.pl

Przypominamy również o konieczności wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł. W przypadku szkoleń zaplanowanych na przyszły rok wpisowe powinno wpłynąć na konto PZHK najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem szkolenia.

Poniżej szczegóły kursu:

Terminy i miejsca szkoleń:

Kraków (Rząska)SO Sieraków Wlkp.SK Nowe Jankowice
Szkolenie 1-dniowe06.12.2014
14.12.2014
Szkolenie 2-dniowe03-04.01.201522-23.11.201429-30.11.2014
17-18.01.2015
Szkolenie 3-dniowe06-08.02.201528.02-02.03.201514-16.02.2015

UWAGA!!! Szczegółowy podział uczestników na grupy.

Prowadzący:

 • prof. dr hab. K. Kosiniak-Kamysz(UR w Krakowie)
 • dr Z. Podstawski (UR w Krakowie)

Liczba osób w grupie: ok. 13 (max. 15)

Kurs daje upraw­nie­nia do inse­mi­na­cji kla­czy z wła­snego stada nasieniem świeżym i schłodzonym (dot. wszystkich grup zawodowych).

Harmonogram szkolenia

Czas trwa­nia oraz koszty szko­leń:

Grupa zawo­dowaLiczba dniLiczba godz. zajęć
teo­re­tycz­nych i praktycznych
Koszty
szko­le­nia
(na osobę)
 • leka­rze weterynarii
1-dniowe10 godz. 500 zł
 • zoo­tech­nicy
 • tech­nicy weterynarii
 • tech­nicy hodowli koni
 • stu­denci wete­ry­na­rii i zoo­tech­niki
  (od 3 roku nauki wzwyż)
 • ucznio­wie tech­ni­ków wet. i hod. koni (od 3 roku nauki wzwyż)
2-dniowe20 godz. 900 zł
 • hodowcy
 • rol­nicy
 • stu­denci wete­ry­na­rii i zoo­tech­niki
  (1, 2 rok nauki)
 • ucznio­wie tech­ni­ków wet. i hod. koni
  (1, 2 rok nauki)
 • pozo­stali
3-dniowe30 godz. 1300 zł

Koszty szkolenia obejmują m.in.:

 • Wynagrodzenia prowadzących szkolenie
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie (3 posiłki dziennie)
 • Serwis kawowy
 • Noclegi
  • Kurs 1-dniowy – 1 nocleg (przed rozpoczęciem zajęć)
  • Kurs 2-dniowy – 2 noclegi
  • Kurs 3-dniowy – 3 noclegi

Miejsca noclegów:

 • Kraków
 • teren Stada Ogierów w Sierakowie
 • teren Stadniny Koni w Nowych Jankowicach

UWAGA!!! Nie zapewniamy dojazdu na miejsce noclegu i szkolenia.

Wpisowe (200 zł) należy wpła­cić na konto PZHK tytu­łem „szko­le­nia insemi­na­cja”, numer konta ban­ko­wego: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

Wszelkie pytania dot. kursu prosimy kierować na adres kusmierczak@pzhk.pl.

Przewiń do góry