Aktualności

Test połówkowy dla klaczy

24 marca 2015 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,

Informujemy, że test połów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­nin­gu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się dnia 31 mar­ca (wto­rek), od godz. 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec