Aktualności

Konferencja poświęcona konikom polskim – komunikat 1

23 marca 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, · Rasa:

Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Zakład Zachowania się Zwierząt IGiHZ PAN w Jastrzębcu, Związek Hodowców Koników Polskich oraz Polski Związek Hodowców Koni uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem: „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych”, która odbędzie się w PAN Popielno i DPT PAN w Wierzbie, w dniach 7-9 września 2015 roku.

Konferencja organizowana jest z okazji 60. lat istnienia rezerwatowej hodowli koników polskich w PAN Popielno. Do udziału w konferencji oraz zgłaszania doniesień (komunikatów naukowych), dotyczących koników polskich, zapraszamy zarówno przedstawicieli środowisk naukowych (uczelni wyższych, instytutów badawczych), jak i hodowców, użytkowników oraz sympatyków tej rasy koni.

Ramowy program Konferencji:

07.09.2015 r. (poniedziałek) – I Sesja użytkowa (PAN Popielno):

 • ok. godz. 14:00 rozpoczęcie polowych prób użytkowości koników polskich (próby wierzchowe i zaprzęgowe)

08.09.2015 r. (wtorek) – II Sesja referatowo-doniesieniowa (DPT Wierzba):

 • Otwarcie konferencji o godz. 9:30 i pierwsza część obrad, podczas których przewidywane są referaty (wystąpienia ok. 25 min) następujących osób:
  • prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (UAM w Poznaniu)
  • prof. dr hab. Tadeusz Jezierskiprof. dr hab. Zbigniew Jaworski (IGiHZ PAN w Jastrzębcu i UWM w Olsztynie)
  • prof. dr hab. Anna Stachurska (UP w Lublinie)
  • dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda (IGiHZ PAN w Jastrzębcu)
  • dr Kateryna Slivinska (Ukraina)
  • Hardy Oelke (Niemcy)
  • dr Cis van Vuure (Holandia)
 • ok. godz. 15:00 cd. obrad (sesja doniesieniowa): prezentacja doniesień zgłoszonych na konferencję (wystąpienia ok. 10-15 min)

09.09.2015 r. (środa) – III Sesja hodowlana (PAN Popielno):

 • godz. 9:30 przegląd hodowlany stada podstawowego grupy stajennej, wpis młodych ogierów i klaczy do księgi koników polskich,
 • ok. godz. 12:00 (po przerwie kawowej) wspólny wyjazd do rezerwatu: zapoznanie się z rewirami bytowania poszczególnych tabunów, informacja nt. podstawowych zasad prowadzenia hodowli rezerwatowej, obserwacja koników rezerwatowych,
 • ok. godz. 15:00 – 16:00 obiad i zakończenie konferencji.

Orientacyjne koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą:

 • Udział w sesjach I, II i III (użytkowej, referatowo-doniesieniowej i hodowlanej) – ok. 250 zł (opłata pełna); koszty obejmują: wyżywienie (1 dzień: obiad i kolacja grillowa, 2 dzień: obiad, uroczysta kolacja, 3 dzień: obiad oraz kawa, herbata i inne napoje podczas przerw w sesjach), materiały zjazdowe, wynajęcie sali i sprzętu multimedialnego, mikrobusów i in. koszty organizacyjne
 • Udział w sesjach II i III (referatowo-doniesieniowej i hodowlanej) – ok. 230 zł (koszty obejmują j.w. poza obiadem 1 dnia)
 • Noclegi w Domu Pracy Twórczej w Wierzbie (40 miejsc) – standard hotelowy, w cenę noclegu wliczone jest śniadanie:
  • nocleg w pokoju 1-osobowym 130 zł/osoby
  • nocleg 1 osoby w pokoju 2 os. 90 zł/osoby
  • nocleg 1 osoby w pokoju 3-4 os. 75 zł/osoby
 • Noclegi w PAN Popielno (ok. 40 miejsc) – pokoje gościnne o różnym standardzie (cena bez śniadania, które można zamówić na miejscu w barze „Kamyczek” – koszt ok. 10-15 zł):
  • noclegi w pokojach wieloosobowych (wspólna łazienka) – 25 zł/osoby
  • noclegi w pokojach 1-2 osobowych (z łazienką): 50-100 zł/osoby

Referaty plenarne oraz doniesienia naukowe opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych. Planujemy, iż referaty zostaną zamieszczone w całości, natomiast doniesienia w formie 1-stronicowych streszczeń lub w formie powszechnie obowiązującej przy zgłaszaniu komunikatów naukowych na zjazdy naukowe, gdzie 1 strona maszynopisu obejmuje: wstęp, materiał i metody, wyniki i dyskusję, podsumowanie i wnioski.
Szczegółowe informacje dotyczące nadsyłania doniesień naukowych, prześlemy do tych osób, które w zgłoszeniu wstępnym zadeklarują przygotowanie komunikatu i podadzą jego temat (pełne teksty zgłoszonych referatów i doniesień muszą zostać przesłane do organizatorów najpóźniej do dnia 31.05.2015 r.).

Uprzejmie prosimy o przesłanie do dnia 31.03.2015 roku wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w konferencji drogą pocztową na adres Sekretarza Konferencji:
Dr inż. Ewa Jastrzębska, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, ul. Prawocheńskiego 2, 10-719 Olsztyn, [tel. 89 523-44-94 lub 523-33-96] lub elektronicznie, e-mail: e.jastrzebska@uwm.edu.pl

Szczegółowy program i ostateczne koszty udziału w Konferencji zostaną przedstawione w komunikacie nr 2, który zostanie rozesłany w pierwszej połowie kwietnia 2015 roku.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski

Wstępny formularz zgłoszeniowy

Hodowca i Jeździec