Aktualności

Walny Zjazd ESSA w Sierakowie

28 kwietnia 2015 · Kategoria: Inne imprezy, Sprawy hodowlane, ·

W dniach 22-24 kwiet­nia w Stadzie Ogierów Sieraków - PRH GAŁOPOL odbył się Walny Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Stadnin Państwowych (ESSA). Częścią otwar­tą Zjazdu była uro­czy­sta gala poka­zów, pod­czas któ­rej zapre­zen­to­wa­no konie pol­skich ras, w róż­nych for­mach użyt­ko­wa­nia, przy­wie­zio­ne z czo­ło­wych pol­skich stad i stad­nin. Poniżej krót­ka foto­re­la­cja ze Zjazdu ESSA, wkrót­ce na naszej stro­nie peł­na gale­ria.

fot. Tadeusz Andrzejewski

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec