Aktualności

KWZH 2015 – program

7 maja 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odbę­dzie się już w przy­szłym tygo­dniu w dniach 15 – 17 maja 2015 r. w Poznaniu.
W załą­cze­niu rów­nież warun­ki ubez­pie­cze­nia prze­zna­czo­ne dla wystaw­ców.

KWZH_2015

Hodowca i Jeździec