Aktualności

Warszawskie Dni Kawaleryjskie 2015

7 maja 2015 · Kategoria: Inne imprezy, ·

W ponie­dział­ku 4 maja do nie­dzie­li 10 maja na tere­nie Łazienek Królewskich w Warszawie odby­wa­ją się Warszawskie Dni Kawaleryjskie (WDK). Organizuje je Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich - oddział kawa­le­rii ochot­ni­czej sta­cjo­nu­ją­cy na Mokotowie.

Tak jak pod­czas zeszło­rocz­nej edy­cji WDK pro­wa­dzo­ne są akcje edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży, zawo­dy kawa­le­ryj­skie (eli­mi­na­cje Mistrzostw Polski Militari), poka­zy jeź­dziec­kie i wie­le innych aktyw­no­ści oraz atrak­cji.

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do Warszawskich Łazienek!

Pliki do pobra­nia:

WDK_2015

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec