Aktualności

VII Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce

8 czerwca 2015 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza­my do zgła­sza­nia koni na VII Mazowiecki Weekend z Hucułem na Białołęce, któ­ry odbę­dzie się w dniach 18 – 19 lip­ca 2015 r. w Warszawie.

Poniżej zamiesz­cza­my szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.

VII_Mazowiecki_Weekend_z_Huculem_na_Bialolece

 

Hodowca i Jeździec