Aktualności

Polska Obsesja w finale Mistrzostw Polski!

6 lipca 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Tym razem (Warka, 2 – 4 lip­ca) nagro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni dla naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go konia pol­skiej hodow­li w prze­bie­gu Mistrzostw Polski w sko­kach przez prze­szko­dy powę­dro­wa­ła w ręce Jarosława Poręby. Dosiadał on 12 let­niej, gnia­dej kla­czy rasy sp, Obsesja (Santos KWPN – Opcja sp / Cabrol hol.), hodow­li Stanisława Grygiera. Para ta ukoń­czy­ła te arcy­trud­ne zawo­dy w kate­go­rii senio­rów na wyso­kim 11 miej­scu. Nagrodę wrę­czał redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” – Michał Wierusz-Kowalski.
Hodowcy i wła­ści­cie­lo­wi, któ­rym jest sam zawod­nik, ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my.

fot. Małgorzata Sieradzan

Hodowca i Jeździec