Aktualności

Propozycje MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

14 lipca 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, któ­re odbę­dą się w dniach 24 – 27 wrze­śnia w Mezohegyes (Węgry).

Hodowca i Jeździec