Aktualności

VII Amatorski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi

15 lipca 2015 · Kategoria: Powożenie, ·

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem VII Amatorskiego Konkursu Powożenia Zaprzęgami Konnymi, któ­ry odbę­dzie się w dniu 26 lip­ca 2015 r. w Ujanowicach.

W załą­cze­niu for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.

VII_Amatorski_Konkurs_Powozenia_Zaprzegami_Konnymi

Hodowca i Jeździec