Aktualności

XVIII Narodowy Młodzieżowy Pokaz Koni Rasy Małopolskiej

23 lipca 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

W naj­bliż­szy week­end 25 – 26 lip­ca na tere­nie Stada Ogierów Białka odbę­dzie się XVIII Narodowy Młodzieżowy Pokaz Koni Rasy Małopolskiej. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem i regu­la­mi­nem czem­pio­na­tu.

Hodowca i Jeździec