Aktualności

Katalog na Ogólnopolski Czempionat Hodowlany koni rasy sp w skokach luzem

20 sierpnia 2015 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem koni zgło­szo­nych na Ogólnopolski Czempionat Hodowlany koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) w sko­kach luzem, któ­ry odbę­dzie się w naj­bliż­szą sobo­tę - 22 sierp­nia 2015 r. w Drzonkowie.

Print Friendly, PDF & Email