Lista koni – skokowe eliminacje MPMK 2015

Polski Związek Hodowców Koni przedstawia listę koni, które startowały w kwalifikacjach skokowych w tym sezonie i są zweryfikowane przez Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji pod względem warunków wpisu do ksiąg głównych.

Na powyższej liście nie zostały zamieszczone wałachy z paszportami zagranicznymi, które nie mają prawa startu w MPMK Koni Hodowli Zagranicznej, a także konie, które nie spełniają wymagań wpisu do ksiąg głównych – małopolskiej, wielkopolskiej oraz polskiego konia szlachetnego półkrwi (np. ogier lub wałach, którego matka posiada wpis do księgi wstępnej).

Na czerwono zaznaczono konie, których start w MPMK będzie zależał od pozytywnej decyzji Komisji Księgi Stadnej sp czy wlkp, a kolorem szarym zaznaczono konie w trakcie weryfikacji rodowodu.

W przypadku niektórych koni z zagranicznymi paszportami, decyzje o udziale w MPMK należą także do Komisji Księgi Stadnej. W zagranicznych księgach obowiązują nieco odmienne zasady wpisu do ksiąg (zasady zbliżone do polskich obowiązują tylko w księgach niemieckich). BWP czy KWPN posiada inne reguły i najczęściej potwierdzenie możliwości wpisu do księgi głównej KWPN następuje po indywidualnym zapytaniu wysłanym z biura PZHK.
Przypominamy o konieczności rejestrowania koni z paszportami zagranicznymi w Centralnym Rejestrze Koniowatych PZHK. W przypadku braku rejestracji koń taki nie może brać udziału w MPMK.

Ponieważ wciąż trwają zawody eliminacyjne nie jest to lista ostateczna.

Scroll to Top