Aktualności

Pomoc dla poszkodowanych w czasie suszy

14 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z odpo­wie­dzią na pismo skie­ro­wa­ne do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie pomo­cy dla poszko­do­wa­nych rol­ni­ków w cza­sie suszy.

Hodowca i Jeździec