Aktualności

HiJ – Jesień 2015

22 października 2015 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

W sprze­da­ży jest już dostęp­ny nowy – 47 – numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Jest to rekor­do­we, bo liczą­ce aż 156 stron, wyda­nie HiJ wień­czą­ce jubi­le­uszo­wy rok 120-lecia ist­nie­nia Polskiego Związku Hodowców Koni. Po wię­cej szcze­gó­łów zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą nasze­go kwar­tal­ni­ka.

47okladka

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec