Aktualności

Relacja filmowa z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-Aukcji Ogierów Zimnokrwistych – Zabajka 2015

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z XV Międzywojewódzkiej Wystawy-Aukcji Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce, któ­ra odby­ła się w dniu 3 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Niniejszy mate­riał został zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Wystawa-Aukcja

Próba zaprzęgowa ogierów

Hodowca i Jeździec