Aktualności

Wykład „Sytuacja i analiza rodów męskich w hodowli koni rasy śląskiej w Polsce w 2015 r.”

12 października 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, · Rasa:

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni rasy ślą­skiej ser­decz­nie zapra­sza­my na wykład Pana Janusza Lawina, wie­lo­let­nie­go Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej, pt. „Sytuacja i ana­li­za rodów męskich w hodow­li koni rasy ślą­skiej w Polsce w 2015 r.”.
Spotkanie, zapla­no­wa­ne jest na pierw­szy dzień pró­by ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Książ (16 paź­dzier­ni­ka 2015 r., pią­tek), roz­pocz­nie się koło godz. 1800.

Hodowca i Jeździec