Copa-Cogeca za lepszą polityką dotyczącą koniowatych

​Copa i Cogeca apelowały o wprowadzenie prawdziwej unijnej polityki w zakresie koni, koncentrującej się na ich kluczowym znaczeniu dla działalności na obszarach wiejskich, hodowli, agroturystyki, rolnictwa, sportu, zdrowia i terapii.

Przewodniczący grupy roboczej „Konie” Copa-Cogeca, powiedział, że trzeba stworzyć warunki dla powstania prawdziwej unijnej polityki w zakresie koni. Zwierzęta te odgrywają kluczową rolę w gospodarce i działaniach społecznych na obszarach wiejskich, wpisując się w zdrowy styl życia. Pozwalają one na wzmocnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, dzięki m.in. uatrakcyjnieniu oferty agroturystycznej, a także poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia osób uprawiających hippikę.

Komisja Europejska niedawno uznała wkład sektora koni w osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”. Opodatkowanie jest pierwszym krokiem niezbędnym do wypracowania prawdziwej europejskiej polityki w sprawie koni. Dlatego też konie nie mogą być traktowane na równi z innymi sektorami rolnymi. Zasady VAT nie pozwalają na proste, jednoznaczne i rozsądne, z gospodarczego punktu widzenia, uregulowanie kwestii stawek VAT w sektorze koniowatych.

W związku ze zbliżającą się reformą unijnej dyrektywy w sprawie podatku VAT, Komisja Europejska powinna podjąć natychmiastowe działania i zezwolić państwom członkowskim na ogólne zastosowanie obniżonej stawki VAT dla hodowli i innych działalności, dotyczących koniowatych, gdyż wnoszą one wkład w osiągnięcie unijnych celów. Wprowadzenie wszędzie ograniczonej stawki VAT pozwoli w sposób satysfakcjonujący rozwiązać problem braku stabilności prawa i przejrzystości aktualnych ram VAT obowiązujących w sektorze koniowatych.

Źródło: Farmer.pl

Przewiń do góry