Aktualności

MŚMK 2016

17 listopada 2015 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Sportowe rajdy konne, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w sezo­nie 2016.

Ujeżdżenie 28 – 31 lip­ca 2016 Ermelo (Holandia)
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 25 – 28 sierp­nia 2016 Conty (Francja)
Skoki przez prze­szko­dy 15 – 18 wrze­śnia 2016 Lanaken (Belgia)
Sportowe raj­dy kon­ne 21 – 25 wrze­śnia 2016 Negrepelisse (Francja)
WKKW 20 – 23 paź­dzier­ni­ka 2016 Le Lion d’Angers (Francja)
Hodowca i Jeździec