Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa, ANR i PZJ

W dniu 11 stycznia br. przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Koni spotkali się Podsekretarzami Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Panią Ewą Lech oraz Panem Rafałem Romanowskim.
Tematem spotkań było ponowienie apelu kilku tysięcy hodowców zrzeszonych w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni w sprawie podjęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działań związanych z uwzględnieniem koni w systemie płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2014-2020 oraz omówienie zaawansowania prac nad projektem zmiany ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich.
Pan Minister Rafał Romanowski, odpowiedzialny m. in. za współpracę z organizacjami społeczno-zawodowymi rolników, potwierdził chęć i gotowość do spotkań z przedstawicielami związków hodowców koni działających w kraju.

Natomiast w dniu 12 stycznia miało miejsce spotkanie z prezesem ANR – Panem dr Waldemarem Humięckim oraz dyrekcją Zespołu Nadzoru Właścicielskiego, podczas którego omówiliśmy zakres współpracy i wspólnych działań w 2016 roku. Obie strony postanowiły m. in. kontynuować dotychczasową, udaną współpracę związaną z promocją polskich koni podczas cyklu Cavaliada Tour w Polsce, jak również rozszerzyć ją o promocję polskich koni na arenie międzynarodowej w kolejnych latach.
PZHK zadeklarował gotowość do włączenia się w prace nad opracowaniem programu dla strategicznych spółek hodowli koni, będących pod nadzorem ANR.

W tym samym dniu spotkaliśmy się także z przedstawicielami Zarządu PZJ. Jednym z ważniejszych tematów było omówienie zasad zamieszczania przez organizatorów zawodów ogólnopolskich danych rodowodowych koni oraz informacji o ich hodowcach i właścicielach na listach startowych, jak również wynikach końcowych, tak jak ma to miejsce w przypadku zawodów międzynarodowych. PZJ zobowiązał się, przy wsparciu PZHK, do egzekwowania tych wymagań od organizatorów zawodów.

Przewiń do góry