Aktualności

Wstępy 2016

5 stycznia 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pismem doty­czą­cym tego­rocz­ne­go Skaryszewskiego Jarmarku Konnego WSTĘPY 2016 r., któ­ry odbę­dzie się w dniach 15 – 16 lute­go b.r.

Hodowca i Jeździec