Aktualności

Koń małopolski perłą regionu – tradycja szansą na przyszłość

4 stycznia 2016 · Kategoria: Kultura, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu „Koń mało­pol­ski per­łą regio­nu – tra­dy­cja szan­są na przy­szłość”. Film został zre­ali­zo­wa­ny na zle­ce­nie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w ramach pro­jek­tu Filmoteka Małopolska edy­cja 2015.

Scenariusz: Wiesław Napora, Teresa Pracuch, Zenon Podstawski

Hodowca i Jeździec