Aktualności

Dziękuję ci koniu

17 lutego 2016 · Kategoria: Kultura, ·

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia pismo z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa doty­czą­ce Ekspozycji „Dziękuję ci koniu”. Prosimy o zapo­zna­nie się z tre­ścią i ewen­tu­al­ny udział w przed­się­wzię­ciu.

Hodowca i Jeździec