Aktualności

18 lutego biuro PZHK będzie czasowo nieczynne

16 lutego 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z powo­du remon­tu insta­la­cji elek­trycz­nej oraz innych robót budow­la­nych w budyn­ku dnia 18 lute­go (czwar­tek) w godzi­nach 800 – 1200 biu­ro PZHK będzie nie­czyn­ne.

Hodowca i Jeździec