Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i ANR

3 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

W dniu 2 lutego 2016 roku prezes PZHK – Zbigniew Jaworski spotkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z ministrem – Krzysztofem Jurgielem, sekretarzem stanu – Zbigniewem Babalskim i podsekretarzem stanu – Ryszardem Zarudzkim.
Przedmiotem spotkania, które odbyło się w gabinecie ministra R. Zarudzkiego były sprawy, których nie udało nam się pomyślnie załatwić z poprzednim kierownictwem resortu, tj. pominięcie koni w dopłatach bezpośrednich, nowe stawki dla koni w PROW: 2014-2020, nowa ustawa o identyfikacji i inne bieżące sprawy dotyczące tzw. branży końskiej, m.in. promocja koni polskiej hodowli na arenie międzynarodowej. Pozytywne nastawienie nowego kierownictwa pozwala mieć nadzieję, że w końcu zaczniemy być traktowani podobnie, jak hodowcy innych gatunków zwierząt.

W tym samym dniu prezes Zbigniew Jaworski spotkał się także z nowym dyrektorem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego ANR – Andrzejem Sutkowskim.
Podczas spotkania omówiono bieżącą współpracę w zakresie wspólnej organizacji imprez hodowlano-jeździeckich, jakie przewidziane są do realizacji w 2016 roku, przygotowanie nowej umowy o współpracy pomiędzy PZHK a ANR (umowa podpisana w 2004 roku nie przystaje już do nowej rzeczywistości) oraz udziału PZHK w opracowaniu długoletniego (na okres 20 lat) programu hodowlanego dla koni znajdujących się w zasobach Agencji, jak również inne aktualne sprawy łączące PZHK z ANR i podległymi jej jednostkami.

Hodowca i Jeździec