Aktualności

Test połówkowy klaczy

15 marca 2016 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,

Informujemy, że test połów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­nin­gu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się dnia 22 mar­ca (wto­rek), o godz. 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec