Aktualności

Eliminacje dla koni 5‑letnich – skoki przez przeszkody

15 kwietnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Informujemy, że Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na zali­cze­nie jako sko­ko­wych eli­mi­na­cji dla koni 5‑letnich zawo­dów regio­nal­nych roz­gry­wa­nych na tere­nie Klubu Sokół Damasławek w dniach 6 – 7 sierp­nia. W tym ter­mi­nie roze­gra­ne zosta­ną tak­że eli­mi­na­cje dla koni 4‑letnich w tej dys­cy­pli­nie.

Hodowca i Jeździec