Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Użytkowy koni rasy huculskiej

12 maja 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni hucul­skich zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tego­rocz­nym ter­mi­na­rzem imprez oraz regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej. Impreza odbę­dzie się na tere­nie SKH Gładyszów w dniach 16 – 18 wrze­śnia 2016 r.

Hodowca i Jeździec