Aktualności

Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny

27 lipca 2016 · Kategoria: Inne imprezy, ·

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed­sta­wia­my zapro­sze­nie do udzia­łu w orga­ni­zo­wa­nej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki akcji „Polska zobacz wię­cej – week­end za pół ceny”.

MRiRW_Weekend_2016

Hodowca i Jeździec