Aktualności

Ranking koni huculskich (po Sielcu) – eliminacje

1 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po dru­gim (Sielec, 25 – 26 czerw­ca) z serii 7 kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej. Zgodnie z  regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy hucul­skiej, któ­ry odbę­dzie się w Regietowie w dniach 16 – 18 wrze­śnia 2016 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Kolejne eli­mi­na­cje odbę­dą się w:

  • Hawłowicach, 2 – 3 lip­ca;
  • Warszawie/Białołęce, 16 – 17 lip­ca;
  • Rzeszotarach, 6 – 7 sierp­nia;
  • Boguszynku, 20 sierp­nia;
  • Rudawce Rymanowskiej, 26 – 28 sierp­nia.
Hodowca i Jeździec