Aktualności

Test połówkowy dla ogierów - ZT Bielice

5 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Informujemy, że test połów­ko­wy ogie­rów tre­no­wa­nych w ZT Bielice odbę­dzie się dnia 10 sierp­nia (śro­da). Rozpoczęcie testu pla­no­wa­ne jest na godzi­nę 10:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec