Aktualności

MPMK-A – konie 7 – 9-letnie

12 września 2016 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Przedstawiamy pro­gram pół­fi­na­ło­wy dla koni 7 – 9-letnich star­tu­ją­cych w tej kate­go­rii wie­ko­wej pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec