Aktualności

Transmisja on-line z próby dzielności ogierów w ZT Bielice

27 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Serdecznie zapra­sza­my na trans­mi­sję on-line z pierw­sze­go dnia pró­by dziel­no­ści ogie­rów po sta­cjo­nar­nym 100-dniowym tre­nin­gu wierz­cho­wym w ZT Bielice. Transmisja roz­pocz­nie się w śro­dę 28.09. o godzi­nie 9:00 (sko­ki luzem w kory­ta­rzu, oce­na ogie­rów pod jeźdź­ca­mi) i będzie dostęp­na na stro­nie:

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec