Aktualności

Cavaliada Lublin 2017: Konkurs pod patronatem Prezesa PZHK

7 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki przez przeszkody, ·

Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Koni Ryszard Pietrzak oraz pre­zes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki wrę­czy­li nagro­dę Dajanie Pawlickiej, któ­ra na koniu Bebeto wygra­ła dwu­fa­zo­wy kon­kurs śred­niej run­dy o nagro­dę Agencji Nieruchomości Rolnych, pod patro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.

zdję­cia z mat. Cavaliady

Hodowca i Jeździec