Aktualności

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 lutego 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

W dniu 1 lutego 2017 r. przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Wiceprezes Ryszard Pietrzak i dyrektor biura Andrzej Stasiowski spotkali się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim.

W czasie spotkania dyskutowano o objęciu najważniejszych imprez hodowlanych PZHK i OZHK/WZHK w 2017 r. patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz o możliwych ścieżkach wsparcia promocji koni przez Ministerstwo.

Minister Rafał Romanowski poinformował o przygotowywanym od 1 września tego roku połączeniu ANR i ARiMR w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz o planowanym rozpoczęciu prac nad zmianą ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

W tym samym dniu przedstawiciele PZHK wzięli udział w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Głównym tematem spotkania było przedstawienie polskich priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz rolnictwa i obszarów wiejskich w projekcie „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”

Hodowca i Jeździec