Aktualności

Cavaliada Lublin: Najlepszy koń polskiej hodowli

10 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Podczas deko­ra­cji kon­kur­su PKO GRAND PRIX Lublina Adam Grzegorzewski ode­brał nagro­dę dla swo­je­go wała­cha OKARINO sp (Pavarotti Van De Helle westf. – Obella hol. po Cassini II hol.), hod. Justyna Kubik Manitta, wł. Sylwia Grzegorzewska uho­no­ro­wa­ne­go przez nas tytu­łem Najlepszego Konia Polskiej Hodowli pod­czas Cavaliada Lublin 2017 r. Nagrodę w imie­niu Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czył wice­pre­zes Ryszard Pietrzak. Adam Grzegorzewski i Okarino zaję­li trze­cie miej­sce w kon­kur­sie, z mini­mal­ną stra­tą 0.04 s do zwy­cięz­cy, Czecha  Alesa Opatrnego na BALGUERO.

mate­ria­ły pra­so­we Cavaliada

Hodowca i Jeździec