Aktualności

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie, ·

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi infor­mu­je­my, że od 11 lute­go 2017 r. będą mogły być nakła­da­ne kary za naby­wa­nie pro­duk­tów rol­nych bez pisem­nej umo­wy z pro­du­cen­tem.

Pełną treść komu­ni­ka­tu mogą Państwo prze­czy­tać na stro­nie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec