Aktualności

Komunikat w sprawie obsługi zootechnicznej hodowców koni z terenu województwa łódzkiego od 1 maja 2017 r.

17 marca 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że z dniem 30 kwietnia 2017 r. wycofał pełnomocnictwa dla Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi do wykonywania zadań związanych z identyfikacją oraz prowadzeniem ksiąg i oceny wartości użytkowej koni.

Przyczyną takiej decyzji było zawieszenie OZHK w Łodzi w prawach członka Polskiego Związku Hodowców Koni i niezwołanie nadzwyczajnego walnego zjazdu delegatów przez Zarząd OZHK w Łodzi pomimo podjęcia uchwały nr 3/2017 z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zwołania  takiego zjazdu w terminie do 31 marca 2017 r.

W związku z powyższym, z dniem 1 maja 2017 r. obsługę hodowców koni z terenu województwa łódzkiego przejmuje bezpośrednio Polski Związek Hodowców Koni.

Hodowca i Jeździec